Największe wyzwania w trakcie opieki nad osobą chorą na Alzheimera

Alzheimer to choroba, która wiąże się ze stopniową utratą komórek nerwowych i powoduje nieodwracalne zmiany w mózgu prowadzące do znacznych problemów w codziennym funkcjonowaniu. Ponadto osoby chore na alzheimera wymagają stałej opieki i to często przez 24 h na dobę, a opiekun osoby chorej powinien być odpowiednio przeszkolony, aby wiedzieć, jak się odnaleźć w każdej nawet bardzo trudnej sytuacji. Dlatego dzisiaj podpowiemy Wam, jak można się przygotować do opieki nad osobą z Alzheimerem.

Jakie problemy można napotkać, opiekując się osobą chorą na Alzheimera?

Alzheimer najczęściej dotyka osoby starsze powyżej 60 lub 65 roku życia. W zależności od stopnia rozwoju choroby senior może cierpieć na poważne zaniki pamięci, trudności z koncentracją oraz problemy z wykonaniem podstawowych czynności takich jak ubieranie się, jedzenie, czy higiena osobista. Poza tym osoby z zaawansowaną demencją często zapominają o wielu zależnościach przyczynowo-skutkowych, w efekcie czego mogą zostawić włączona kuchenkę gazową lub wyjść z domu nie mówiąc nikomu, dokąd się udają. Są to zatem potencjalnie bardzo niebezpieczne sytuacje, którym osoba opiekująca się chorym musi w porę zapobiec.

Podstawowe zasady opieki nad osobą chorą na Alzheimera

Zorganizowanie sprawnej opieki nad chorym na Alzheimera nie jest niemożliwe, szczególnie jeśli opiekun stworzy regularny plan dnia i będzie się do niego stosował. Ponadto miejsce, w którym przebywa senior z demencją, powinno być odpowiednio zabezpieczone. W tym celu można na przykład zamontować specjalne blokady w oknach, zakręcać gaz po każdym użyciu kuchenki oraz pochować wszystkie niebezpieczne przedmioty typu noże, narzędzia czy chemię gospodarczą. Poza tym na tyle, jak dalece jest to możliwe, warto angażować chorego w domowe obowiązki. Dobrym pomysłem będzie również zachęcanie seniora do aktywności na świeżym powietrzu oraz przygotowanie dla niego materiałów dydaktycznych, które pomogą mu w ćwiczeniu zdolności poznawczych.

Największe wyzwania podczas codziennej pracy z osobą chorą na Alzheimera

Zajmowanie się chorym na Alzheimera to ogromne wyzwanie zarówno dla rodziny, jak i dla profesjonalnych opiekunów. Ponieważ zachowanie chorego może być często nieprzewidywalne i bardzo męczące. Dlatego ważne, aby opiekun miał odpowiedni dystans do tego, co robi chory i dobrze rozumiał, na czym ta choroba polega. Podstawą udanego podejścia do podopiecznego będzie spokój i opanowanie oraz duża doza wyrozumiałości. W ten sposób można szybko nawiązać konstruktywną więź z osobą chorą i zapewnić jej poczucie bezpieczeństwa w tej wyjątkowo trudnej dla niej sytuacji. Jednak zachowanie spokoju może być czasem trudne, dlatego warto pamiętać, by w opiece nad pacjentem z Alzheimerem stawiać sobie realistyczne cele i nie zniechęcać się, gdy pojawią się pierwsze niepowodzenia. Dużym wyzwaniem będzie także odpowiednie dawkowanie leków tak, aby pacjent nie był przesadnie pobudzony za dnia i przesypiał całe noce. Jeśli jednak pomimo zastosowanego leczenia opiekun nie potrafi zapanować nad pacjentem, a zachowanie chorego jest niebezpieczne dla jego życia i zdrowia, wówczas warto rozważyć umieszczenie pacjenta w specjalistycznej placówce opiekuńczej.

W trakcie całodobowej opieki nad osobą chorą na Alzheimera nie można też zapomnieć o sobie. Ponieważ to ważne, aby opiekun znalazł chwilę na wypoczynek i zregenerowanie swoich sił. Dlatego najlepiej, aby seniorem z zaawansowaną demencją nie zajmowała się tylko jedna osoba. Tym bardziej że w takiej opiece bliskich mogą wspomagać doświadczeni opiekunowie, którzy poinstruują rodzinę, jak efektywnie pracować z chorym.

Autor artykułu
Współautorem publikacji jest Klinika Seniora – Podmiot Leczniczy specjalizujący się w kompleksowej opiece nad osobami starszymi.

Dodaj komentarz

Identyfikator
E-mail
Witryna internetowa